fbpx
Naplánujte si s nami dokonalú svadbu

Order for a foreign company

UPOZORNENIE

Každá spoločnosť, ktorá nesídli na Slovensku, ale je usadená v Európskej únii, a chce využiť naše platené služby (registrácia v katalógu), musí mať pridelené IČ DPH. Preto nám svoje IČ DPH musíte uviesť v objednávke, ak ste zahraničná spoločnosť. Po jeho preverení našim systémom budete môcť využiť naše platené služby.

Odôvodnenie: v zmysle platnej legislatívy vám musíme fakturovať bez DPH, pretože daňová povinnosť DPH sa prenáša na kupujúceho.

Chcete zaregistrovať firmu so sídlom mimo územia SR?

Vyplňte, prosím, túto objednávku:

Vyplnené údaje spracovávame podľa zásad spracovania osobných údajov.

WARNING

Any company not based in Slovakia but established in the European Union and wishing to use our paid services (registration in the catalog) must have a VAT ID. Therefore, you must provide us with your VAT ID in the order if you are a foreign company. Once it has been reviewed by our system, you will be able to use our paid services.

Justification: In accordance with applicable legislation, we must invoice you without VAT, because VAT is transferred to the buyer.

Do you want to register a business based outside Slovakia?

Please complete this order:

Our company collects and uses personal data in accordance with our Privacy Policy

Máte akékoľvek otázky?